mypension.be kinderspel?

Het vroegere Tax-on-Web van FOD Financiën, dat nu geïntegreerd is in MyMinfin, maakte in zijn begindagen reclame met de slogan 'uw belastingsaangifte via internet, da’s kinderspel'. Met 3 409 578 unieke gebruikers in 2019 staat Tax-on-Web/MyMinFin nog altijd met stip op één bij de meest gebruikte e-gov-toepassingen.

Met 1 747 485 unieke gebruikers in 2019 is mypension.be de grootste e-gov-toepassing voor burgers van de Sociale Zekerheid.

foto campagne Tax-on-web

Tax-on-web maakte een tijd lang reclame met 'Uw belastingsaangifte via internet da's kinderspel'

In de 10 jaar dat we met mypension.be de boer op gingen, bedachten we verschillende visuals. Collega’s met kinderen wezen ons erop dat ze ook daar zekere “spel-elementen” ontwaarden 😊 Herkent u ze ook?

 


 

visual

Klik op één van onderstaande mogelijkheden en ontdek of u hetzelfde herkende als onze collega's.

 

 


 

visual

Klik op één van onderstaande mogelijkheden en ontdek of u hetzelfde herkende als onze collega's.

 

 


 

Is mypension.be nu ook echt kinderspel horen we u vragen?

Volgens onze tevredenheidsenquête is het online pensioendossier wel degelijk gebruiksvriendelijk: 98% van de respondenten is in het algemeen tevreden over mypension.be (voor de andere kanalen is dit ter vergelijking 97% voor het onthaal, 93% voor telefonie en tot slot 91% voor briefwisseling).

Voor we nieuwe functionaliteiten aan mypension.be toevoegen, laten we ze ook testen door echte gebruikers die niet bij de ontwikkeling betrokken zijn. Zo krijgen we open en eerlijke feedback nog voor we ‘live’ gaan.

foto user tests

Een potentiële gebruikster van mypension.be legt aan onze onderzoekster uit hoe ze het voorlopige ontwerp van een nieuwe functionaliteit interpreteert.